Warsztaty

CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA

ul. Kaprysowa 2, 20–843 Lublin, tel. fax (081) 53 465 83,

e-mail: lublin@klanza.org.pl

 

FILIA W RZESZOWIE

ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów,
www: rzeszow.klanza.eu    e-mail:
rzeszow@klanza.org.pl

Zaprasza na warsztaty:

Od roku szkolnego 2018/2019 na warsztaty można się zapisać poprzez  formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: https://goo.gl/forms/QACMfEfqfRgnw9aH3 . Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza uczestnik otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia pod wskazany adres e-mail.

1. Uczestnik po potwierdzeniu otrzymania Jego formularza, wpłaca kwotę określoną przez Organizatora na konto: 44 1600 1462 1812 7371 1000 0001 wpisując w tytule: nazwę warsztatów , imię i nazwisko,

2. Dokonując zapisu do udziału w warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Organizator nie przekazuje danych osobowych partnerom lub patronom zewnętrznym. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody, nie będzie zapisany na warsztaty.

3. Na szkolenie zapisywane będą tylko i wyłącznie te osoby, które po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania formularza wniosą opłatę na konto za wybrane warsztaty.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach bez podania przyczyny nie później niż 10 dni przed terminem warsztatów. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

5. Uczestnik, który zgłosi rezygnację na mniej niż 10 dni przed terminem warsztatów, na które dokonał wpłaty, nie otrzyma zwrotów poniesionych kosztów. Osoba ta jest zobowiązana do wyznaczenia osoby na swoje miejsce i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora lub ma prawo do uczestnictwa w innych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie.

6. W przypadku, kiedy warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora np. z powodu niewystarczającej liczby uczestników, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego warsztatu.

7. Zwrot kosztów warsztatu następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.

8. Do każdej wpłaty na konto wystawiamy fakturę tydzień przed planowanymi warsztatami na nazwisko osoby wpłacającej. Faktury będzie można odebrać w dniu warsztatów. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić drogą emailową.

9. Jeżeli za szkolenie płaci placówka, niezbędne jest potwierdzenie dyrekcji drogą mailową o pokryciu kosztów szkolenia oraz zgoda na wystawienie faktury na placówkę.
W przypadku wpłat dokonywanych przez placówkę prosimy w treści przelewu podać tytuł szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Faktury wystawiamy z datą wpływu pieniędzy na konto.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA realizuje wymogi wytyczone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Kaprysowa 2, 20–834 Lublin - Koło w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów, posługujące się numerem NIP 946-11-83 262  zwanym dalej KLANZA.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych drogą elektroniczną:        e-mail: rzeszow@klanza.org.pl i/lub lublin@klanza.org.pl

2. Przetwarzaniu podlegać będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,  miejsce i data urodzenia (w celu wystawienia zaświadczeń).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji warsztatów, a po tym okresie dla celów ewaluacyjnych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. Na podstawie przedstawionych danych tworzone będą listy uczestników szkoleń/warsztatów oraz wystawiamy stosowne zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające udział ww. formach.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na warsztaty. Brak podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia i wykonania zadania.

8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w toku kontroli również uprawnione organy administracji publicznej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

 

 

„METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ

– WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY”

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy pracy z grupą w oparciu
o Metodę KLANZY. Jest to powtarzalny sposób organizowania spotkań z grupą. Metodę KLANZY może stosować każdy, kto sprzyja rozwojowi grupy w podejmowaniu inicjatyw, poszukiwaniu rozwiązań, pomaga lecz nie wyręcza. Terenem naszego działania jest pedagogika, oddziaływania wychowawcze, ale nie tylko w stosunku do dzieci, także do młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody organizacji sytuacji początkowych w grupie, rozluźniające i integrujące, prowadzenia dyskusji, tańców integracyjnych, krótkich zabaw przy muzyce, scenariuszy imprez dla małych i dużych grup oraz techniki informacji zwrotnej.

Autor: Zofia Zaorska;  Prowadzący:  Magdalena Stręk - Pióro; Ilość godzin: 15

Miejsce: do uzgodnienia


6-7.10.

2018 r.

(sobota - niedziela)

Cena: 120 zł,

członkowie PSPiA
KLANZA 110zł

 

„POLSKA – NIEPODLEGŁOŚĆ I TRADYCJA”

W programie zabawy powitalne i pożegnalne do ludowych melodii i tradycyjnych zabaw (Krakowiaczek jeden, Gdy strumyk płynie, Furman, Hej, bystra woda, Ojciec Wirgiliusz). Polskie tańce narodowe w integracyjnych i bardzo prostych wersjach (Polonez, Kujawiak, Krakowiak), rytmiczne wyliczanki (Pan Piłsudski, Cała klasa gra!) i przykłady ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych. Dodatkowo przykłady zabaw i metod aktywizujących, wprowadzających i  utrwalających podstawowe informacje o Polsce, jej symbolach oraz sławnych Polakach.

Uczestnicy będą mogli nauczyć się improwizacji taneczno-ruchowych z biało-czerwonymi chustkami i szarfami do utworów  F. Chopina. Dodatkowo propozycje tańców integracyjnych
i proste układy choreograficzne do piosenek patriotycznych (Ułani, ułani; Legiony oraz szereg metod rozluźniających związanych z ruchem, śpiewem, plastyką nawiązujących  tematycznie do Polski, jej tradycji i odzyskania niepodległości.

Autor i prowadzący: Mirosław Bzowski Ilość godzin: 5

Miejsce:  Przedszkole nr 34 w Rzeszowie, ul. Rejtana 30


 

 

NOWOŚĆ!

18.10.2018r.

(czwartek)

 

Cena: 50 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 40 zł

 

„NA KRÓLEWSKIM DWORZE CZ. I”

Zajęcia przenoszą nas do epoki renesansu sięgając w głąb polskiej kultury i tradycji. W programie 7 tańców z choreografią opartą na oryginalnych układach sprzed 500 lat! Wybrane dworskie tańce w prostych układach dla dzieci - tło epoki oraz pomysły na zajęcia plastyczne inspirowane etykietą dworską. Spodziewajcie się: harców wędrownych artystów, wesołych pląsów praczek dworskich, groźnych wojennych przytupów i wystrzałów. Nie obędzie się także bez dostojnych i nastrojowych tańców dla księżniczek i królewiczów! W więc czujcie się zaproszeni na królewską przygodę!

Przyjemność sprawią Wam propozycje plastyczne: oryginalne, proste do wykonania rekwizyty wzbogacające tańce. Poznacie nie tylko tło epoki, ale również tajemnice dam złotego wieku. Mile widziane długie spódnice i wygodne obuwie.

 

Autorki  i prowadzące: Joanna Trygar-Polak Ilość godzin: 10

Miejsce: do uzgodnienia

20.10.2018r.

(sobota)

Cena: 100 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 90 zł

 

„NA LUDOWO I Z PRZYTUPEM”

Odkrywajmy razem piękno polskiej kultury i tradycji ludowej. Jej kultywowanie wpisuje się wspaniale w wychowanie patriotyczne dzieci. Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, animatorów kultury, pracowników świetlic i studentów. W programie 7 wybranych tańców regionalnych, niektóre z wesołymi przyśpiewkami zapraszającymi do pląsów, między innymi: ,,Szot”, ,,Cięta polka”, ,,Lasowiak". Taki tradycyjny, ludowy mix to droga do oczarowania dzieci najatrakcyjniejszymi, porywającymi tańcami regionalnymi i świetna zabawa w gronie przyjaciół! Pomiędzy tańcami proste działania plastyczne oraz zabawy dla dzieci z różnych regionów Polski.


Autorka  i prowadząca: Joanna Trygar-Polak, Ilość godzin: 5

Miejsce: do uzgodnienia17.11.2018r.

(sobota)

Cena: 60 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 50 zł

 

„TAŃCE, PLĄSY I ZABAWY PLASTYCZNE
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

Warsztat prezentuje prosty materiał muzyczny, teksty piosenek i zabaw, układy ruchowe i kompozycje plastyczne. Zawarte metody podnoszą sprawność psychomotoryczną, kształtują otwartą i twórczą postawę oraz smak estetyczny dziecka. Uczą aktywnych działań, w których dziecko może poczuć radość z zabawy plastyką, tańcem i muzyką. W programie nauka kilkunastu tańców, pląsów i zabaw przy muzyce oraz prostych prac i kompozycji plastycznych z materiałów tanich i ogólnodostępnych (malowanie rolkami i dłońmi, malowanie okrągłych obrazów, robienie stempli i wycinanie szablonów dłoni oraz tworzenie z nich różnych kompozycji plastycznych). Warsztat adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, rodziców tych dzieci, studentów pedagogiki.


Autor i prowadzący: Jolanta Kaszyca; Ilość godzin: 10

Miejsce: do uzgodnienia

 

 

 

24.11.2018r.

(sobota)

 

Cena:100 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 90 zł

 

„ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
W TWÓRCZOŚCI Z WIÓREK OSIKOWYCH”

Jesteś  osobą kreatywną,  nauczycielem, instruktorem, plastykiem, kreatywnym rodzicem pragnącym poznawać nowe techniki i surowce rękodzielnicze? Jeżeli tak, to zapraszamy Cię na warsztat. Będą to praktyczne zajęcia, w trakcie których poznasz oryginalne sposoby wykonywania dekoracji z wiórów osikowych. Oprócz teoretycznego zapoznania się z nową techniką rękodzielniczą, własnoręcznie, pod opieką instruktora wykonasz zachwycające ozdoby, takie jak;  bombki choinkowe, mikołaj, choinka czy gwiazdki. Nawiązują one swoim charakterem do ludowych tradycji zdobniczych i zabawkarskich. Technika pozwala na  rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności oraz sprzyja odkrywaniu osobistego potencjału twórczego. To  doskonała forma nauki tradycji, kontaktu z naturą i rozwoju zręczności manualnych.  Edukacja poprzez rękodzieło pobudza zmysły uczy pokory i cierpliwości.

Autor i prowadzący: Jolanta Kaszyca; Ilość godzin: 6

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów


 

 

1.12.2018r.

(sobota)

Cena: 60 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 50 zł

 

„Oryginalne kartki na różne okazje

W sklepie znajdziemy wiele kartek na różne okazje- ślubne, urodzinowe, okolicznościowe. Jednak samodzielnie wykonane kartki to oryginalny i wartościowy pomysł na prezent. Każdy z nas posiada w domu papier, włóczkę czy kolorowe tasiemki za pomocą których można stworzyć coś wspaniałego i niepowtarzalnego. Warsztaty skierowane są do nauczycieli, wychowawców jak i osób kreatywnych, chcących sprawić radość bliskim w wyjątkowy sposób. Uczestnicy poznają różne techniki przydatne podczas tworzenia kartek m. in. scrapbooking, quilling.

Autor i prowadzący: Jolanta Kaszyca, Justyna Kaszyca; Ilość godzin: 6

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów


PILOTAŻ

8.12.2018r.

(sobota)

Cena: 60 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 50 zł

 

„TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA – ABBA”

Program warsztatów to nauka 12 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA. Podczas zajęć uczestnicy wykonają przybory do tańców i zabaw wykorzystując proste techniki plastyczne. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia napięć, na które jesteśmy stale narażeni. Ponadto ruch jako środek ekspresji daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.  Udział w warsztacie pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.

Autor i prowadzący: Małgorzata Sikora; Ilość godzin: 15

Miejsce: do uzgodnienia

NOWOŚĆ!

termin przeniesiony na

12-13. 04. 2019

(piątek-sobota)

Cena: 160 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 150 zł

 

„TWÓRCZO I KREATYWNIE W DZIAŁANIU

- metoda KLANZY z elementami dramy stosowanej w pracy z dziećmi i młodzieżą”

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które poszukują twórczych i kreatywnych pomysłów na zajęcia umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Warsztaty zostaną przeprowadzane w oparciu o metodę KLANZY oraz elementy metody dramy stosowanej. Zastosowane aktywne ćwiczenia, techniki oraz rozgrzewki dramowe pozwolą  na stworzenie przestrzeni do spontanicznego poszukiwania inspiracji na twórcze i kreatywne zajęcia aktywnie włączające dzieci i młodzież do prospołecznego działania oraz rozwijania pro-obywatelskiej postawy. Poruszana podczas warsztatów tematyka będzie nawiązywała do bieżących problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie oraz innowacyjnych metod ich rozwiązywania i profilaktyki. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o cykl Kolba, dzięki czemu uczestnicy będą mogli doświadczyć metody i techniki  rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Uczestnicy warsztatu poznają przez własne doświadczenie w jaki sposób zintegrować grupę, otworzyć się na nowości, pobudzić kreatywność własną i innych poprzez spontaniczne działania. Proponowane ćwiczenia pozwolą przyjrzeć się relacjom panującym w grupie, problemom jakie w niej występują a pobudzenie kreatywności przyczyni się do twórczego rozwiązania problemów adekwatnych do potrzeb i możliwości grupy.  Ponadto pozwoli na rozwijanie pasji i zainteresowań, rozwój empatii, rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Autor i prowadzący: Magdalena Dec, Małgorzata Grabek Ilość godzin: 10

Miejsce: do uzgodnienia

19.01.2019r.

(sobota)

Cena: 100zł,

członkowie PSPiA KLANZA 90 zł

 

„KREATYWNA KLASA Z RUCHEM I MUZYKĄ”

- patriotyczne inspiracje

Warsztaty dedykowane są nauczycielom wszystkich poziomów edukacji, wychowawcom świetlic, osobom pracującym z grupami dzieci i młodzieży w różnym wieku. Umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą być wyjątkowo przydatne m.in. do przygotowania ciekawego programu  akademii o charakterze patriotycznym i nie tylko, a także w procesie integracji grupy czy budowania zgranego zespołu.

Zajęcia zawierają propozycje zabaw oraz ćwiczeń wyzwalających i rozwijających kreatywność z wykorzystaniem muzyki, ruchu i prostych rekwizytów. Prezentowane są też oryginalne, niedostępne w masowej sprzedaży, zestawy kart metaforycznych wraz z propozycjami ich praktycznego zastosowania. Uczestnicy w przyjaznych warunkach odkrywają własne pokłady kreatywności i dochodzą do wniosków, które mogą wykorzystać w pracy nad skutecznym rozwijaniem kreatywności swoich podopiecznych.

Możliwość bezpośredniego zakupu wybranych kart metaforycznych 
dostępnych tylko w sklepie internetowym KLANZY.

Autor i prowadzący: Magdalena Stręk-Pióro; Ilość godzin: 10

Miejsce: PSPiA KLANZA, ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów

26.01.2019r.

(sobota)

Cena: 100 zł,

członkowie PSPiA KLANZA 90 zł

 

2009 - 2010 Klanza Rzeszów   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków